หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรมวันรวมพลังสร้างสุขภาพดี 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคโดยชุมชนมีส่วนร่วมสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ประชาชนมีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อการเจ็บป่วย กิจกรรมมีการสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกวิธี โดยวิทยากรการกีฬาและมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมนำผู้ร่วมงานออกกำลังกาย กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. จำนวน 3300คน

update : 2018-11-28