หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ และคุณไพรัช วงค์จุมปู นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และชมบูธนิทรรศการวันดินโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เนื่องจากองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะ อุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน

update : 2018-12-05