หัวข้อกิจกรรม
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562

update : 2018-12-16