หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา โดย คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยา รณรงค์ล้างส้วมสาธารณะ (สวนสมเด็จย่า 90 พรรษา , สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา และ ตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองพะเยา) เพื่อรับมหกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

update : 2018-12-19