หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเจ้าเมืองคอบ ผู้แทนเจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานด้วย ซึ่งพิธีการได้เริ่มตั้งแต่ภาคเช้า เวลา 07.00 น. มีกิจกรรม เดิน - วิ่ง จากโรงเรียนบ้านฮวกไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก จากนั้น เวลา 09.00 น. เป็นพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาและเมืองคอบ ต่อจากนั้น ได้มีพิธีเปิดงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก โดยการเลื่อนประตูจุดผ่านแดนถาวร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเจ้าเมืองคอบ ผู้แทนเจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นประธานร่วมในพิธีซึ่งมีประชาชนทั้งสองแผ่นดินมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

update : 2018-12-19