หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพะเยา เป็นตัวแทนชาวพะเยา กล่าวต้อนรับ ผู้มาร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา ผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน รวมถึงผู้ปกครอง จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานมอบธงให้เจ้าภาพ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) จังหวัดสุโขทัย พร้อมโชว์การแสดงในครั้งนี้ด้วย

update : 2018-12-24