หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง ภาค5 จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ชุดเคลื่อนที่เร็วในการให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของแขวงทางหลวงพะเยาได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

update : 2018-12-29