หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานลำดับที่ 2 ของมูลนิธิ พอ.สว.เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ บ้านห้วยปุ้ม หมู่ที่ 13 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยนายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน เสร็จพิธี ประธานได้กล่าวให้กำลังใจอาสาสมัคร พอ.สว.ทุกทีม ทุกคณะ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และคณะทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา หลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้ถ่ายรูปร่วมกับนายอำเภอเชียงคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ คณะทีมหน่วยแพทย์ฯ จากโรงพยาบาลเชียงคำ หน่วยสนับสนุน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หน่วยรปภ.คณะ จาก ตชด.326 เชียงคำ คณะครูกศน.อำเภอเชียงคำ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน เสร็จพิธีทั้งหมด ประธานในพิธี ได้นำทีมฯ เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร พอ.สว. ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละจุดบริการ ณ หน่วยแพทย์ฯ พร้อมมอบของเยี่ยมให้กำลังใจญาติและCASEที่บ้าน จำนวน 2 ราย เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 90 ปี และญาติ จำนวน 1 ราย สรุปยอดรวมผู้มารับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์ พอ.สว.วันนี้ จำนวน 96 ราย

update : 2019-01-03