หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3 ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง "ประชารัฐ" รวมถึงเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

update : 2019-01-09