หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ ( ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ) นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการดำเนินงานวัณโรค ให้กำลังใจและปลุกพลังทีม TB Case management Team ระดับอำเภอและจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนและวางระบบการดำเนินงาน เพื่อให้น้องๆทีมงานระดับอำเภอ ใช้ระบบแพทย์ที่ปรึกษาที่เป็นรูปธรรม โดยมี แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา CIPO TB จังหวัด นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพะเยา แพทย์ให้คำปรึกษาด้านวัณโรค นายแพทย์สาธิต กิมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้ และทีมงานระดับอำเภอ ร่วมประชุมและวางระบบการทำงานของทีม เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของพื้นที่ ยืดหยุ่น มีคุณภาพ สุขใจทั้งผู้ให้คำปรึกษาและรับคำปรึกษา คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

update : 2019-01-11