หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.จังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีท่านพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมและนพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นเลขานุการ ซึ่งในการประชุมเป็นการรายงานผลดำเนินงานและพิจารณาหารือประเด็นการรณรงค์งานศพปลอดเหล้า พร้อมด้วยเรื่องการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา

update : 2019-01-30