หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) นำโดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงาน อสม.ดีเด่น ตัวแทนภาคเหนือ นางวนิดา พุทธสอน ณ ศสมช.บ้านถ้ำสันหัวหม่น หมู่ 2 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่มาร่วมงานได้สร้าง ขวัญ กำลังใจ ให้แก่ อสม.ดีเด่น และภาคีเครือข่ายประชาชนในชุมชนได้นำเสนอผลการดำเนินงานได้อย่างภาคภูมิ

update : 2019-02-08