หัวข้อกิจกรรม
ผู้ว่าฯจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE

update :