หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ) นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีเปิดการประชุม วิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และปฏิบัติหน้าที่ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย เพื่อประสานงานการช่วยเหลือทางการแพทย์และพยาบาล

update : 2019-02-11