หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและคณะกรรมการวางแผนประเมินผล สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (กวป.)ได้แสดงความยินดีให้กับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับผู้บริหารจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในการประชุม กวป.ประจำเดือน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

update : 2019-03-02