หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำในการประกวดคัดเลือกและการประเมินทีมป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยารับโล่เกียรติคุณผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ดีเด่นระดับเขต และทีมผู้ก่อการดีผ่านการประเมินระดับทองแดง ประจำปี 2561 รับเกียรติบัตร จำนวน 7 ทีม ในการประชุม กวป.ประจำเดือน ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

update : 2019-03-02