หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2562 ขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง 4 สาย ประกอบด้วยสายที่ 1 จากลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ , สายที่ 2 จากศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่ , สายที่ 3 จากประตูประสาท หลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่และขบวนแห่เครื่องสักการะทางน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม โดยขบวนทั้งหมดได้เคลื่อนไปสู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืององค์ที่ 9 ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา

update : 2019-03-06