หัวข้อกิจกรรม
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากรหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และพี่น้อง อสม.ทุกหมู่บ้าน ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 17.00 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ ยังนำเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียนจิตอาสา วันละ 5 คน และจัดหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันละ 3 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วันละ 12 คน มีจิตอาสาป่วย มารับบริการ ทั้ง 4 วัน จำนวน 113 คน

update : 2019-03-14