หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ต้อหินโลก โรงพยาบาลพะเยา ครั้งที่ 3 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวโรคต้อหิน ภัยเงียบที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอด มีนายแพทย์ทศพร ยอดเมือง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ภายในงานมีบริการตรวจวัดความดันลูกตา และคัดกรอง โรคต้อหิน ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน หลังจากนั้นนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อหินในครั้งนี้ด้วย

update : 2019-03-14