หัวข้อกิจกรรม
พญ.อารีย์ ตันบรรจง มอบห่วงฮูลาฮูปให้ผู้ว่าราชการฯและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

update :