หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นวิทยากรพิเศษในการทบทวนแนวปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา ไข้เลือดออก รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้แก่น้องๆแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ชันสูตร และทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลดอกคำใต้ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำผู้ป่วยรายกรณี โดยมี นายแพทย์สาธิต กิมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้เป็นผู้นำทีม จากนั้นเข้าเยี่ยมตึกผู้ป่วยนอน เพื่อดูบริบทการปฏิบัติงานจริง การสอนแนะ trainning by doing ในผู้ป่วยที่กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยวางระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน ไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด โดยใช้ระบบ fast track dengue ทั้งนี้ตามนโยบายของนายแพทย์ ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา One province One hospital รวมพลังความรัก ความสามัคคี ภาคีสุขภาพร่วมใจ เพื่อสุขภาพดีของประชาชน คนพะเยา

update : 2019-08-13