หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ร่วมโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาที่มองเห็นไม่ชัด ด้วยการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตา จำนวน 4000 อัน เพื่อให้นักเรียนสามารถมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและการดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำบุคลากรทางการแพทย์เพื่อมาช่วยทำหน้าที่วัดสายตาเบื้องต้นโดยคณะทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาและโรงพยาบาลพะเยา

update : 2019-08-13