หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันนี้ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1.การบริการการแพทย์ทั่วไป 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4.บริการแพทย์แผนไทย

update : 2019-08-13