หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการ ?การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย จังหวัดพะเยา ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ด้วยจังหวัดพะเยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา และได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกขยะอันตรายที่มีขยะจำนวน 8.4 ตัน เพื่อนำไปทำลายทิ้ง ณ จังหวัดสระบุรี ต่อไป

update : 2019-08-26