หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ?จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก? จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา โดยมี แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ได้แก่ กำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ตลอดจนให้คำแนะนำประชาชนในชุมชนในการดูแล ป้องกันไม่ให้ตนเองและครอบครัวถูกยุงกัด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองและประชาชนจิตอาสา จำนวน 100 คน

update : 2019-08-26