หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด นำคณะทำงานตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ( Incident Command System : ICS ) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ไปร่วมซ้อมแผนในบทบาทส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพะเยา สถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอำเภอ จาก 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา

update : 2019-08-26