หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมนักวิชาการกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมจัดบูธให้ความรู้ในกิจกรรมรณรงค์ ?วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี 2562 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี? ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและภาคีเครือข่าย การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้และสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพ การวาดภาพระบายสีสัตว์ที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า เกมส์ใบ้คำสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง และการรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นฟรี รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า

update : 2019-09-27