หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เรื่องยุติการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

update : 2019-10-09