หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ ตามที่ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

update : 2019-10-31