หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยการประชุมในครั้งนี้ ท่านกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายในการทำงานให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพะเยา จากนั้นก่อนเข้าวาระการประชุม ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ และมอบเกียรติบัตรมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนของโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลแม่ใจ อีกทั้งมอบใบรับรองคุณภาพ รพ.สต. ๕ ดาว ระดับประเทศให้กับสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

update : 2019-10-31