หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562เวลา 05.30 น. ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลา ประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ" โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอัมพาตโลก ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก " แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ " ซึ่งได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทย ในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายตลอดจนส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรค และรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2562 นี้ได้กำหนดคำขวัญการรณรงค์วันอัมพาตโลกไว้ว่า "อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต...เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ " จังหวัดพะเยาจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม " แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ " ขึ้นในวันนี้ โดยมีกิจกรรมสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ 7.2 กิโลเมตร เริ่มต้นจากซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา มุ่งหน้าผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพะเยา เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจร(แยกประตูเหล็ก) ผ่านถนนชายกว๊านเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (ข่วงวัฒนธรรม) เลี้ยวกลับเส้นทางเดิมจนถึงสามแยกสวนสาธารณะ ให้เลี้ยวซ้ายออกไปยังหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านหน้าวัดศรีโคมคำ โรงพยาบาลพะเยา และเลี้ยวกลับหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เข้าสู่เส้นชัย ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 400 คน

update : 2019-11-04