หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา" เพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด สนามกีฬา เพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นี้ ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

update : 2019-11-06