หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมการสำรวจพื้นที่ก่อนรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัด ในวันที่ 16 มกราคม 2563 นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

update : 2019-11-27