หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ลงสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมกับนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 มกราคม 2563 นี้

update : 2019-11-27