หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมการเดินทางการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะได้เชิญถุงพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบให้แก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงานในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา จำนวน 109 ชุด ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยคณะทีมงานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ เพื่อเฝ้าระวังและให้บริการประชาชนที่มารอเฝ้ารับองคมนตรีและคณะ ตามแผนเผชิญเหตุ

update : 2019-11-27