หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและงานภารกิจพิเศษฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ไปดูสถานที่เพื่อประสานผู้บริหาร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เตรียมการรับเสด็จ งาน To be number one และดูสถานที่รับเสด็จ งาน พอ.สว. เพิ่มเติม ณ อาคารตึก ICT ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการบดี และสนามเฮลิคอปเตอร์ ชั่วคราว มหาวิทยาลัยพะเยา

update : 2019-11-27