หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดลำปาง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพะเยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเรือนจำพะเยา จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพปอดผู้ต้องขัง โดยรถ mobile x ray วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ให้ได้รับการรักษา โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2562 เป้าหมาย 1500 ราย โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดีด้วยหัวใจ

update : 2019-11-27