หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน? จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ด้วยโครงการ ?หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน? เป็นโครงการที่ ดำเนินการในเชิงรุก ด้วยการนำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจยกระดับความเชื่อมั่น และศรัทธาภาครัฐ ให้มากยิ่งขึ้น ในการนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการด้านทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย โดยคณะทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง โรงพยาบาลปง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ตำบลออย มาให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

update : 2020-01-14