หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อชับเคลื่อน PA ?โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง แม่ข่ายแข็งแรง? โดยมีนายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ พร้อมทีมแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องจาก โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลปง รวมทั้งตัวแทนกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ประกันสุขภาพ NCDและผู้รับผิดชอบเรื่อง Intermediate Care จากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ เพื่อร่วมขับเคลื่อน นวัตกรรมบริหารจัดการของเขตสุขภาพ (Initiative Management) ตามแนวทางของผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1

update : 2020-01-14