หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลแม่ใจ และวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ณ โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลดอกคำใต้ ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563) กระทรวงสาธารณสุขมีข้อสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมดังนี้ 1.เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องหน่วยบริการทุกระดับ (ALS BLS และ FR) 2.เครียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท์ 1669) ทั้งทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุสื่อสาร Internet ให้สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในจังหวัดและส่วนกลาง 3.เตรียมความพร้อมในด้านมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัย กรณีเหตุรุนแรง ในโรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉิน

update : 2020-01-14