หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 3 มกราคม 2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ร่วมแถลงข่าว สรุปผลการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 7 วัน คือระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอาสาสมัคร เพื่อให้ลดสถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ซึ่งในจังหวัดพะเยา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน ปี 2563 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 46 ครั้ง ผู้บาดบาดเจ็บ 54 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิต

update : 2020-01-14