หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชระสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าสักการะพ่อขุนงำเมือง ศาลหลักเมือง และพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ เนื่องในโอกาสนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ เข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
update : 2020-05-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only