หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้กำลังใจนิสิตแพทย์ในการฝึกเวชปฏิบัติและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อจบไปเป็นแพทย์ที่ดี
update : 2020-05-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only