หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 42 ปีการจัดตั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เริ่มด้วยพิธีสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พิธีสงฆ์ทางพระพุทธศาสนา ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องความรักความสามัคคีภายในองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ถวายสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตราเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป จากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบนโยบายในการทำงานแก่บุคลากร โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ มีความสุขกับการทำงานโดยเน้น Work life balance มีความโปร่งใสในการทำงาน พัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและการมีส่วนร่วมในการทำงานด้านสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความสำคัญของการเฝ้าระวังควบคุมโรคอุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อโควิด19 ให้เตรียมพร้อมรองรับการระบาดระลอกใหม่และโรคอื่นๆที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก
update : 2020-05-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only