หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า ชั้น 1 จังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน อุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ( กล่องซักประวัติคนไข้ ) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลดอกคำใต้ โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลเชียงม่วน โรงพยาบาลภูกามยาว และโรงพยาบาลภูซาง รวมทั้งสิ้น 11 กล่อง ซึ่งเป็นไปตามความต้องการในการใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้รับมอบ สำหรับพิธีการรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการการมูลนิธิฯ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี
update : 2020-05-13
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only