!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านต๋อม;รพ.สต.บ้านสาง;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.สว่างอารมณ์;ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านมาง; เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชระสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) การประชุมในครั้งนี้เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และนโยบายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการเฝ้าระวังฯ ของกระทรวงสาธารณสุข
update : 2020-05-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only