หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชระสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) การประชุมในครั้งนี้เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และนโยบายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการเฝ้าระวังฯ ของกระทรวงสาธารณสุข
update : 2020-05-14
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only