หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และแพทย์หญิงวิราวรรณ ราศี ประธานคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมรับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค หรือ PPE จำนวน 700 ชุด ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากบริษัทน้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบ และนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยาและบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมรับมอบ
update : 2020-05-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only