หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 7A อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา โดยมีแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ และ แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศวสาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา กล่าวรายงาน โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2563 "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ในวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 นี้
update : 2020-05-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only