หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ร่วมกับ ศปก.อำเภอเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลท่าวังทอง เทศบาลบ้านต๋อม ออกพื้นที่ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ระยะผ่อนปรนที่ 2 เพื่อติดตามสถานการณ์ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ระยะผ่อนปรนที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการ และสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว
update : 2020-05-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only