หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2160 ชื้น จากทันตแพทย์ดนัย วันสุขประเสริฐ โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพมหานครได้จัดส่งมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
update : 2020-06-01
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only